Verhalenstrateeg

Verhalen hebben een groot effect. Ze zetten aan tot nadenken en gedragsverandering.

“People think that stories are shaped by people. In fact it is the other way around.”

Terry Pratchett

 

Ik geloof in de kracht van verhalen. Ze kunnen mensen inspireren, aanzetten tot nadenken en tot ander gedrag. Mensen houden van verhalen en onze hersenen zijn zo geprogrammeerd dat we verhalen veel beter onthouden dan feiten of argumenten. Bij het strategisch inzetten van verhalen bedenk je vooraf wat het effect is dat je wilt bereiken.

Zo schreef ik eind 2016 een aantal (fictieve) verhalen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om medewerkers beter te laten doorleven wat er in de samenleving aan de hand is. Deze verhalen kunnen een brug slaan tussen de emoties die door veel mensen gevoeld worden en de ratio waarmee ambtenaren geneigd zijn om oplossingen te bedenken.

We zijn het verhalen vertellen in ons werk soms een beetje verleerd. We overtuigen mensen graag met powerpointpresentaties, terwijl het effect van verhalen meestal veel groter is. In organisaties kun je verhalen strategisch inzetten. Het vertellen van verhalen is een manier om een kritische toeschouwer te veranderen in een betrokken deelnemer. Wilde je bij een powerpointpresentatie ooit weten hoe het afliep? Bij een goed verhaal wel!

 

Vanaf maandag 14 augustus weer beschikbaar voor tekstopdrachten! Waarom?
+